Psihologs Ilze Čodare

» Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā
» Konsultē pieaugušos, vecākus un bērnus
» Konsultatīva palīdzība sniedz iespēju ieraudzīt risinājumus un
iegūt atbildes sarežģitās dzīves situācijās.

Pirmajā tikšanās reizē psiholoģe kopā ar klientu noformulē
mērķi, uzklausa klienta vēlmes – kādas izmaiņas savā dzīvē
gribētu ieviest un ko tieši gribētu mainīt. Saskaņā ar izvirzīto
mērķi notiek vienošanās par nepieciešamo konsultāciju skaitu, kas
varētu būt, sākot no 5 reizēm, līdz pat vairākiem mēnešiem,
konsultācijas ilgums 50-60 minūtes.

Konsultēšanas procesa laikā
uzstādītie mērķi var mainīties vai arī var parādīties citi
mērķi, līdz ar to iespējams arī vienoties par papildus tikšanās
reizēm.

Iespējamas arī vienas reizes konsultācijas, kur varētu saņemt
atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, ko vēlējies uzdot
speciālistam. Tomēr klientam jāapzinās, ka psihologa uzdevums nav
sniegt konkrētus padomus, bet gan palīdzēt viņam atrast atbildes
sevī pašā.

» Konsultācijas jauniešiem karjeras izvēlē un savas dzīves
vīzijas formulēšanā.
» Vecāku apmācību grupa “Bērna emocionālā audzināšana”
(BEA) par bērnu no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam

Vecāki bieži vien nonāk neizpratnē – kāpēc viņš mani neklausa?
Kā viņu disciplinēt? Varbūt esam viņu pārāk izlutinājuši?
Saprotot bērna attīstības gaitu – ko bērns savā vecumā spēj un
ko vēl nespēj, mēs varam daudz veiksmīgāk ar mazuli sadarboties un
pakāpeniski palīdzēt viņam apgūt vecumam atbilstošās prasmes.
Turklāt izpratne nomierina – mēs negaidīsim no bērna to, kam
viņš vēl nav gatavs. Būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā
dalīšanās pieredzē, kā arī psiholoģes atbalsts jauno prasmju
apgūšanā katram grupas dalībniekam. 

Apmācību kurss: 10 nodarbības, vienas nodarbības ilgums 2,5-3 stundas.

Apskatāmās tēmas;

1. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu
2. Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
3. Kā veicināt drošu piesaisti
4. Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
5. Kā veicināt
valodas un komunikācijas spējas
6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta
sirdsapziņu un morālo uzvedību
8. Kā veicināt emociju pašregulāciju
9. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
10. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu

 
Pieņemšanas laiks

Trešdiena      9.00 – 16.00